Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 38/2016

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne

                                                                                                                                 Warszawa, 6 lipca 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Gruzja ogólne.

 

Od dnia 7 lipca zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • jedno zezwolenie na przedsiębiorcę.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń
Gruzja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.