Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 36/2016

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie

                                                                                                                                 Warszawa, 6 lipca 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Chorwacja kraje 3.

 Od dnia 7 lipca zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • dwie sztuki na przedsiębiorcę. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być większa od liczby wypisów.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń
Chorwacja kraje trzecie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.