Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

Informacja 31/2016

Dodatkowe limity na miesiąc lipiec

                                                                                                                      Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowane są  do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski

- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 lipca.

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LIPIEC dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne

Gruzja kraje trzecie

Serbia kraje trzecie

Azerbejdżan ogólne

Gruzja ogólne

Szwecja kraje trzecie Euro 0

Azerbejdżan kraje trzecie
Kazachstan kraje trzecie

Tadżykistan ogólne

Białoruś kraje trzecie
Kirgistan kraje trzecie

Tadżykistan kraje trzecie

Bośnia i Hercegowina
kraje trzecie
Litwa kraje trzecie

Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie

Bułgaria kraje trzecie
Łotwa kraje trzecie

Uzbekistan dwustronne/tranzytowe

Chorwacja kraje trzecie

Norwegia kraje trzecie

Uzbekistan ogólne

Czarnogóra kraje trzecie
Rosja kraje trzecie

Węgry kraje trzecie Euro 3 +S

Finlandia kraje trzecie
Rumunia kraje trzecie

 

 

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).
Typ pliku Rozmiar
wniosek dodatkowe btm - lipiec 2016.pdf PDF 237.1 KB
Wniosek dodatkowe Stow- lipiec 2016.pdf PDF 191.9 KB