Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

Informacja 29/2016

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S                                                                                                                             Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali proporcjonalnie do upływu roku limit podstawowy zezwoleń Białoruś ogólne (tj. min. 5/12 wykorzystania w miesiącu czerwcu, itd.)
  • dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia,
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe na podstawie zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne, będą mogli pobierać zezwolenia Białoruś ogólne S po wykorzystaniu co najmniej połowy limitu podstawowego.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś ogólne nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.