Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

Informacja 28/2016

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy

                                                                                                                           Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z postanowieniem Komisji Społecznej zmianie ulegają zasady wydawania zezwolenia Białoruś tranzyt płatne na granicy. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • dwie sztuki na każdy pojazd uprawniony.

Pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  zezwoleń poprzednio pobranych.