INFORMACJA 21/2015

Dot. przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych

                                                                                                        Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r.

W nawiązaniu do informacji otrzymanej z Ministerstwa Transportu, Żeglarstwa i Komunikacji Republiki Turcji, Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, iż zgodnie z obowiązującą od dnia 01.09.2008 roku procedurą odprawy celnej, wprowadzoną Uchwałą Ministra Transportu, Żeglarstwa i Komunikacji Republiki Turcji Nr 8635 z dnia 24.07.2008 r., wymagane jest, aby „ciągniki siodłowe, przyczepy/naczepy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, wjeżdżające i wyjeżdzające na/z terytorium, były zarejestrowane w jednym tylko kraju".

W przypadku przewozu drogowego wykonywanego przyczepą/naczepą na numerach rejestracyjnych innych niż państwo przewoźnika wymaga się zezwolenia EKMT/CEMT. Jakikolwiek inny dokument przewozowy, w tym także zezwolenie na przewozy do/z krajów trzecich, nie uprawnia do wykonywania przewozu ww. zestawem pojazdów.