Oświadczenie ws. projektu nowej ustawy "fotoradarowej"

W nawiązaniu do publikacji dziennika Fakt z dnia 30 listopada br. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oświadcza, że:

1. Projekt nowej ustawy "fotoradarowej", rozszerzającej m.in. zakres działalności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD, jest projektem poselskim. Oznacza to, że jego założenia powstały w trybie prac parlamentarnych, których GITD na żadnym etapie nie był uczestnikiem ani inicjatorem.

2. Jeśli na późniejszym etapie prac legislacyjnych GITD, jako organ administracji państwowej, zostanie poproszony o konsultacje wówczas stosowna opinia zostanie wydana. Podkreślamy, iż dotychczas nic takiego nie nastąpiło.