Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami w Dzienniku Gazecie Prawnej

W związku nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w dzisiejszym artykule opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej pod tytułem: „Chcą łapać piratów z powietrza", którego autorem jest redaktor Robert Zieliński, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oświadcza, że:
1. GITD nie planuje zakupić i wykorzystywać do nadzoru nad ruchem drogowym żadnych statków powietrznych.
2. Na etapie projektowania centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym analizowano możliwość zastosowania wszelkich urządzeń stosowanych w tego rodzaju systemach w innych krajach, które są używane do wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na niestosowaniu się do ograniczeń prędkości.
3. W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych, rozważana koncepcja zakupu statków powietrznych została odrzucona już na etapie wstępnym.
4. GITD nie prowadził również żadnych szacunków dot. liczby zarejestrowanych wykroczeń w odniesieniu do przebytej trasy i czasu lotu statku powietrznego.
5. W skład systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce wejdą stacjonarne urządzenia rejestrujące (fotoradary), urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz urządzenia mobilne.
6. Do momentu przejęcia fotoradarów przez GITD, w Policji obsługą blisko 100 urządzeń zajmowało się około 500 funkcjonariuszy. Obecnie w GITD ponad 350 fotoradarów stacjonarnych i mobilnych obsługuje około 200 pracowników.
7. Zadania zwiazane z systemem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywane są przez wydzieloną wyspecjalizowaną komórkę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje dodatkowo szereg innych zadań związanych m.in. z:
- szeroko rozumianym bezpieczeństwem w transporcie drogowym (kontrole ciężarówek, autobusów itp.),
- ruchem drogowym,
- zapewnieniem zasad uczciwej konkurencji w transporcie drogowym;
- regulacją rynku transportowego, m.in. wydawanie licencji.