Oświadczenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ws. materiału RMF FM

Nawiązując do dzisiejszych publikacji radia RMF FM informujemy, że Inspekcja Transportu Drogowego zakupiła pod koniec sierpnia 2012 r. sześć samochodów osobowych. Trzy z nich zakupiono po to, by zainstalować w nich videorejestratory.
Nie jest prawdą, że videorejestratory te są montowane z opóźnieniem, a przetargu nawet nie ogłoszono. Tuż po dostarczeniu pojazdów, jeszcze w pierwszych dniach września, wszczęto postępowanie na dostawę videorejestratorów. Jedno z urządzeń jest już gotowe, montaż dwóch kolejnych zaplanowano na najbliższe dni. Wszystkie trzy samochody będą używane na autostradach i drogach ekspresowych. Na czas wyłonienia dostawcy videorejestratorów oraz ich montażu (ok. 1 miesiąca) samochody tymczasowo włączono do floty GITD. Pozostałe trzy auta będą wykorzystywane w bieżącej pracy GITD. Zasady ich użytkowania precyzuje wewnętrzny regulamin.