Oświadczenie dotyczące nieprawdziwych informacji podanych w dzienniku „Fakt”

W związku z publikacją w dzisiejszym wydaniu dziennika „Fakt" artykułu „Posłowie łaskawie zapłacą mandaty" informujemy, że nieprawdą jest, jakoby Główny Inspektorat Transportu Drogowego „wyrzucał" zdjęcia z urządzeń, które zarejestrowały przekroczenia prędkości dokonane przez którąkolwiek grupę zawodową objętą immunitetem, w tym parlamentarzystów. Żadne polecenie w tej sprawie nie było także wydane przez ministra Sławomira Nowaka, ponieważ takie praktyki nie były nigdy stosowane przez Inspekcję. W sytuacjach, w których obwinionymi w sprawach o wykroczenia w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości były osoby objęte immunitetem (prokurator, sędzia), które skorzystały z tego immunitetu aby uniknąć grzywny, Główny Inspektor Transportu Drogowego każdorazowo kierował sprawę do właściwych dla tych osób organów dyscyplinarnych.