Oświadczenie

W związku z otrzymaniem nagrania pojazdu GITD, którego kierujący złamał przepisy ruchu drogowego informujemy, że:
1.GITD podjęło natychmiastowe działania mające na celu ustalenie, kto z pracowników kierował pojazdem służbowym uwiecznionym na przesłanym nagraniu.
2.W stosunku do pracownika zostanie w trybie pilnym wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
3.Biuro Spraw Wewnętrznych GITD przeprowadzi osobne czynności wyjaśniające w związku z popełnionym wykroczeniem.