Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”

UE 

W związku z realizacją przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego Projektu „Wzmocnienie  potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" (nr umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0039/17) współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, III osi priorytetowej Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności przez:

- specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@miir.gov.pl)

lub

- elektroniczny system zgłoszeń e-Nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej (https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/).

Więcej informacji na temat mechanizmu umożliwiającego zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

Krótki opis projektu:

Projekt "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" jest projektem nieinfrastrukturalnym, zakupowym. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie efektywności działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które będzie możliwe poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i pojazdów wraz z wyposażeniem. Dzięki realizacji projektu Inspekcja Transportu Drogowego zostanie wyposażona w nowoczesny i zaawansowany technicznie oraz technologicznie sprzęt, pojazdy oraz pakiet specjalistycznych szkoleń pozwalające zwiększyć efektywność przeprowadzanych kontroli, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, jak również umożliwi przeprowadzenie kontroli inspekcyjnych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W ramach projektu zaplanowano zakup środków trwałych, tj.:

1.   zakup 64 zestawów kontrolnych do kontroli pojazdów i tachografów – sprzętu pozwalającego na zwiększenie wykrywalności urządzeń służących między innymi do fałszowania zapisów urządzeń rejestrujących, fałszowania sygnału w komputerze pokładowym o odpowiednim dozowaniu płynu „Adblue;

2.   zakup 64 samochodów typu furgon wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, w skład którego będą wchodzić między innymi: przedział biurowy (z zabudowanymi szafkami i sprzętem informatycznym: drukarką i komputerem przenośnym dla każdego członka załogi), agregat, dymomierz, wagi samochodowe, termometr laserowy, przymiar wstęgowy, aparat cyfrowy, alkomat, świetlny dysk sygnalizacyjny, tester diagnostyczny EOBD wraz z licencją;

3.   zakup 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych (MJD) składających się z Mobilnych Linii Diagnostycznych (MLD) oraz pojazdów do ich przewożenia, będącymi w pełni automatycznymi urządzeniami służącymi do kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów na drodze.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 62.000.000,00 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 62.000.000,00 zł, w tym: pochodzących z budżetu środków europejskich: 52.700.000,00 zł, pochodzących z budżetu państwa: 9.300.000,00 zł.