Wzmożone kontrole autobusów podmiejskich w Bydgoszczy

30 skontrolowanych pojazdów, 11 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i wydane dwa bezwzględne zakazy dalszej jazdy z powodu stwierdzonych poważnych usterek stanu technicznego – to efekt wzmożonych kontroli autobusów podmiejskich, przeprowadzonych jednego dnia na terenie Bydgoszczy.

We wtorek (7 listopada 2017 r.) inspektorzy z WITD w Bydgoszczy, we współpracy z inspektorami GITD, przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrole stanu technicznego autobusów podmiejskich, poruszających się po drogach województwa kujawsko-pomorskiego.

Autobusy zatrzymywane do kontroli drogowej były kierowane przez inspektorów ITD na trzy Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów w celu szczegółowej weryfikacji ich stanu technicznego. Podczas kilkugodzinnych działań skontrolowano w sumie 30 autobusów. W 11 pojazdach inspektorzy stwierdzili usterki skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W dwóch przypadkach usterki były na tyle poważne, że inspektorzy wydali kierowcom bezwzględny zakaz dalszej jazdy.

Najczęściej kujawsko-pomorscy inspektorzy ITD zatrzymywali dowody rejestracyjne autobusów podmiejskich m.in. za nadmierne różnice sił hamowania na poszczególnych osiach, wypracowanie elementów układów kierowniczych i zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych, różne rzeźby opon na kołach jednej osi oraz braki aktualnych badań technicznych.

W trakcie prowadzonych czynności kierujący zostali przebadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu – wszyscy byli trzeźwi. Kontrole stanu technicznego autobusów są jednym z priorytetowych zadań inspektorów ITD i są prowadzone regularnie na terenie całego kraju.