Wyjątkowa lekcja o bezpieczeństwie ruchu drogowego z Pierwszą Damą

Nauka przez zabawę – tak dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu wyglądała wyjątkowa „Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego z Pierwszą Damą" zorganizowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W zajęciach udział wzięła Pierwsza Dama Agata Kornhauser – Duda i p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować i wyrazić moje uznanie  Panu Alvinowi Gajadhurowi Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego za podejmowanie tak licznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Mam tutaj na myśli wiele akcji i projektów informacyjnych i edukacyjnych, które mają na celu eliminowanie zagrożeń, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego – tymi słowami Pierwsza Dama Agata Kornhauser- Duda rozpoczęła spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu.

Jestem przekonana, że dzisiejsza wyjątkowa lekcja , którą poprowadzą dla Was inspektorzy transportu drogowego będzie dla Was przypomnieniem zasad poruszania się na drodze – dodała.

P.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur wspólnie z dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszulą Nowinowską poprowadzili prezentację na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szef ITD przypominał dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze, podsumowując wspólnie z Pierwszą Damą pozyskaną przez uczniów wiedzę pytaniami, na które ochoczo odpowiadali uczniowie.

Po części lekcji i nauki teorii szef ITD wraz z Pierwszą Damą oraz uczniami rozpoczęli podróż po Miasteczku Ruchu Drogowego, odzwierciedlającym realną sytuację na drodze. Dzieci odpowiadały na pytania Pierwszej Damy oraz Szefa ITD dotyczące znajomości znaków drogowych oraz sytuacji z którymi możemy się spotkać na drodze.

Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich przygotowanych przez inspektorów atrakcjach, za co na koniec lekcji bezpieczeństwa otrzymały od Pierwszej Damy, Szefa ITD oraz Maskotki Inspekcji Krokodylka Tirka odblaskowe prezenty.

Edukacja jest bardzo ważnym elementem rozwoju od najmłodszych lat. Cieszymy się, że Pani Prezydentowa zaangażowała się w naszą akcję – podsumował Alvin Gajadhur.