Wspólne kontrole ITD i Straży Leśnej

Źle zabezpieczony ładunek, za długa ciężarówka z przyczepą i przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu - to najpoważniejsze nieprawidłowości, jakie stwierdzili inspektorzy transportu drogowego i strażnicy leśni podczas kontroli przewozu drewna. 

Wspólne patrole można było spotkać we wtorek (7 sierpnia br.) na drogach w rejonie nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Inspektorzy i strażnicy leśni sprawdzali dokumenty przewozowe, a także sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia drewna na pojazdach.

Podczas jednodniowych działań wyszło na jaw kilka poważnych nieprawidłowości w transporcie tego surowca. Kontrolujący stwierdzili m.in. brak dokumentu przewozowego, przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej w samochodzie ciężarowym, przekroczenie długości zespołu pojazdów i przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Kierowca przeładowanej ciężarówki mógł kontynuować przewóz drewna dopiero po rozładunku jego nadmiaru, czyli doprowadzeniu wagi do wartości zgodnej z przepisami.

Wspólne kontrole inspektorów ITD z funkcjonariuszami Straży Leśnej mają na celu przede wszystkim eliminowanie nieprawidłowości w przewozie drewna. Ponadto służą wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami obu formacji.