Wizyta w Pałacu Prezydenckim Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Bezpieczeństwo na drogach i działania Inspekcji Transportu Drogowego, były  tematem spotkania Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą. Szef ITD przedstawił  zadania Inspekcji, których celem jest  poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. 

Podczas spotkania Główny Inspektor Transportu Drogowego podkreślił szczególną rolę ITD w ochronie dzieci i młodzieży – m.in. poprzez wzmożone kontrole stanu technicznego autokarów, trzeźwości i czasu pracy kierowców przewożących dzieci na wakacyjny wypoczynek. Szef ITD zaznaczył, że już za tydzień rusza akcja  „Bezpieczny autokar", która będzie prowadzona na terenie całego kraju.

Wprawdzie liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym maleje, jednak nadal konieczne jest prowadzenie działań zarówno kontrolnych  i edukacyjnych, które pozwolą chronić uczestników ruchu drogowego. W skali roku inspektorzy przeprowadzają ponad 190 tys. kontroli drogowych, z czego prawie 30 tys. dotyczyło kontroli pojazdów wykonujących przewóz osób.

W 2017 r. w wypadkach zginęło 56 dzieci w wieku do 14 lat, a 3116 zostało rannych. Do największej liczby zdarzeń z udziałem dzieci dochodzi w okresie czerwiec-sierpień.

Działalność Inspekcji to nie tylko kontrole drogowe, ale też szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Inspektorzy prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, a także odwiedzają szpitale i uczą małych pacjentów bezpiecznych zachowań na drodze.