Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora odwiedzili województwo Kujawsko - Pomorskie. W trakcie wizyty spotkali się z pracownikami WITD w Bydgoszczy, Delegatury Północnej GITD oraz Mikołajem Bogdanowiczem, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania wyników pracy inspektorów wykonujących obowiązki na terenie tego województwa, a także podziękowania im za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Główny Inspektor Transportu Drogowego odwiedził jeden z punktów kontrolnych, na którym inspektorzy z WITD w Bydgoszczy prowadzili działania polegające na ważeniu dynamicznym pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. W tym celu wykorzystywali najnowszy system preselekcji wagowej.

Następnie Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Gabinetu spotkali się z pracownikami WITD w Bydgoszczy oraz Delegatury Północnej GITD. W trakcie tego spotkania Rafał Rewoliński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przedstawił wyniki pracy inspektorów oraz informacje na temat funkcjonowania Inspektoratu. Opowiedział też o zrealizowanych inwestycjach w najnowocześniejsze wyposażenie kontrolne i zaplecze techniczne jednostki.

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego podziękował inspektorom z WITD w Bydgoszczy oraz Delegatury Północnej GITD za dobre wyniki ich pracy. Następnie przedstawił działania podejmowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w celu wzmocnienia pozycji prawnej i poprawy sytuacji socjalnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Ostatnim punktem wizyty Głównego Inspektora w Bydgoszczy było spotkanie z Mikołajem Bogdanowiczem, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Dotyczyło ono zadań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda wysoko ocenił pracę inspektorów transportu drogowego, w szczególności w obszarze kontroli stanu technicznego pojazdów, przewozu towarów niebezpiecznych i ochrony infrastruktury drogowej przed jej niszczeniem przez przeciążone środki transportu drogowego.