Wielkopolski Kierowca Zawodowy - finał 2017

Rozstrzygnięto już czwartą edycję konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy, który odbył się 8 czerwca 2017 roku w Bednarach. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja branżowa pt. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym".

Konkurs został zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego przy merytorycznym wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Honorowy patronat nad konkursem i konferencją objął Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur.

Sam konkurs składał się z części teoretycznej - testów, które przygotowali inspektorzy WITD we współpracy z poznańskim WORD-em oraz z części praktycznej.

Rywalizowano w dwóch kategoriach: samochodu ciężarowego z przyczepą (kat. C+E) i autobusu (kat. D). Wszyscy startujący prezentowali swoje umiejętności z zakresu: pierwszej pomocy, umiejętności na placu manewrowym i jazdy ekonomicznej po torze, czyli eco drivingu. Z dziewięciu kierowców autobusów, którzy przeszli część praktyczną, na podium stanęło trzech. Pierwszy był Wojciech Klarzyński, drugi Maciej Sarnowski, a trzeci Paweł Kukuła. Z kolei wśród siedmiu kierowców ciężarówek najlepsi okazali się kolejno: Krzysztof Rybiński, Sebastian Mikita i Ariel Kosztowny. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Podczas konferencji pt. "Bezpieczeństwo w transporcie drogowym" za stołem prezydialnym zasiadali: Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Łukasz Smółka oraz organizator przedsięwzięcia - Przewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński.

Prezentacje z zakresu działania Inspekcji przedstawili i omówili Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski. 

Całe przedsięwzięcie było doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na obecne trendy w kwestii bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w odniesieniu do branży transportowej. Podczas tego wydarzenia nagrodzono również, tych najbardziej zasłużonych dla transportu odznaczeniami państwowymi i odznakami resortowymi.