Tramwaj bez zezwolenia. Prawie 90 ton na kołach

Ważył wraz z ładunkiem blisko 90 ton. Miał ponad 40 metrów długości. Kierowca, który przewoził wagon tramwajowy, nie miał właściwego zezwolenia. Inspektorzy ITD odnotowali bardzo poważne naruszenia podczas tej kontroli.

Wagon tramwajowy przewożony był z Bydgoszczy do Łodzi. Kontrolę 10-osiowego pojazdu inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili w nocy, z czwartku na piątek.

Razem z ładunkiem pojazd ważył blisko 90 ton, miał ponad 40 metrów długości. Kierowca tymczasem miał zezwolenie (kategorii VI), które uprawniało go do przewozu pojazdem o masie maksymalnie 60 ton i długości 30 metrów. Rażąco przekroczone zostały także normy zarówno nacisków potrójnej osi napędowej ciągnika samochodowego, jak i wszystkich sześciu osi składowych naczepy. Żeby wykonywać tak duży transport zgodnie z prawem, potrzebne było zezwolenie kategorii VII. Uzyskanie tego dokumentu wymaga zgody na przejazd, wydanej przez wszystkich zarządców dróg leżących na planowanej trasie przewozu, a niekiedy ekspertyz wytrzymałościowych obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów).

Inspektorzy wstrzymali transport do czasu uzyskania właściwego zezwolenia i wyznaczenia bezpiecznej trasy przejazdu przez zarządców dróg publicznych. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową.