Świąteczne zakazy jazdy 2017

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

  • 15 czerwca 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 15 sierpnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 1 listopada 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 11 listopada 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 25 grudnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 26 grudnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.