„Stacja paliw” na kołach?

W dniu 17 maja 2017 r. inspektorzy WITD w Opolu z Oddziału w Kędzierzynie – Koźlu podczas wykonywania czynności służbowych na drodze krajowej nr 94, w miejscowości Sucha, zatrzymali do kontroli pojazd typu bus. 

Dopuszczalna masa całkowita zatrzymanego pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie powinna przekroczyć 3,5 t. Zapisy preselekcji w sposób jednoznaczny wskazały przekroczenie tej wartości. Inspektorzy podjęli natychmiastową decyzję o skierowaniu pojazdu do wyznaczonego miejsca ważenia, gdzie podczas czynności kontrolnych ustalono, iż rzeczywista masa pojazdu wynosi 4,3 t. Co było powodem przeładowania pojazdu? 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił zapach wydobywający się z pojazdu oraz kontrola przedziału ładunkowego – pojazdem przewożono 2 zbiorniki (DPPL) każdy po 1 000 l., w których znajdowała się substancja ropopochodna. W związku z brakiem jakichkolwiek dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem, na miejsce wezwano służbę dyżurną Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego. 

Po zakończonej kontroli, kierowca został ukarany mandatem karnym za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a także za brak wymaganych dokumentów, gdyż do kontroli okazał jedynie prawo jazdy i polisę OC. Dodatkowo, dalsze czynności wyjaśniające, co do przewożonej substancji i braku wymaganych dokumentów prowadzone będą przez funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu.