Spotkanie z Premier Beatą Szydło poświęcone nowym zadaniom ITD

7 listopada 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie poświęcone działalności i rozwojowi Inspekcji Transportu Drogowego. Spotkanie prowadziła Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. W rozmowach uczestniczyli: Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu w MIiB Marek Chodkiewicz, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w MIiB Jarosław Waszkiewicz. Główny Inspektor Transportu Drogowego przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez ITD. Omówiono również kwestie zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji w celu jej wzmocnienia oraz rozwoju, wobec planowanych nowych wyzwań. Minister Andrzej Adamczyk wysoko ocenił pracę inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Podkreślił, że Inspekcja w znaczący sposób przyczynia się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa w przewozach drogowych.