Spotkanie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim

W dniu 14 grudnia 2016 r. przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego spotkali się w Senacie RP z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości ITD.

P.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki przedstawili główne zadania realizowane podczas codziennej pracy przez inspektorów ITD. Rozmawiano również o planach dotyczących przyszłości formacji.

Marszałek Senatu docenia dotychczasową działalność Inspekcji. Widzi konieczność funkcjonowania ITD jako samodzielnej instytucji, która będzie w dalszym ciągu dbała o ochronę polskiego rynku przewozowego, mającą na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z Przewodniczącym Senackiej Komisji Infrastruktury Stanisławem Kogutem, który zapewnił o swoim poparciu dla działań realizowanych przez ITD.