Przewoził niebezpieczny ładunek bez uprawnień

Przejazdem pod eskortą inspektorów transportu drogowego na najbliższy parking i przepakowaniem ładunku na inny pojazd, tak zakończyła się kontrola litewskiego przewoźnika przewożącego substancje chemiczne z Polski na Litwę.

Inspektorzy z WITD w Łodzi, z Oddziału w Łowiczu w czwartek, 8 czerwca 2017 r. zatrzymali do kontroli zespół pojazdów (ciągnik siodłowy z naczepą) należący do litewskiego przewoźnika.

Podczas oględzin ładunku inspektorzy stwierdzili, że przewożona substancja została umieszczona w pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności 5 litrów, a te z kolei w kartonach tekturowych. Kierowca przedstawił list przewozowy CMR, z którego wynikało, że substancją jest alkohol etylowy całkowicie skażony w ilości całkowitej 4000 litrów. Inspektorzy zwrócili się do nadawcy przewożonego ładunku z prośbą o przedstawienie karty charakterystyki transportowanej substancji. Z zapisów zawartych w dokumencie wynikało, że materiał ten sklasyfikowano jako UN 1993, należący do II grupy pakowania. W związku z dokonanymi ustaleniami przewóz został wstrzymany, ponieważ kierowca nie był wyposażony w wymaganą Umową Europejską ADR, dokumentację oraz nie posiadał uprawień do wykonywania tego typu przewozu.

Ponadto zastosowane opakowania nie spełniały wymagań ADR, a  pojazd i ładunek nie były właściwie oznakowane. Kontrolowany pojazd przejechał pod eskortą inspektorów na najbliższy parking. Tam przepakowano niebezpieczny ładunek do innego pojazdu, którego kierowca posiadał uprawnienia pozwalające na kontynuację przewozu.