Przeciążenia w pojeździe o dmc do 3,5 tony

Inspekcja transportu drogowego dysponuje nowoczesnymi narzędziami kontroli pojazdów pozwalającymi na sprawdzenie stosowania się kierowców do obowiązujących norm prawa o ruchu drogowym. Narzędzia te pozwalają stwierdzać rażące przekraczanie przepisów. Przykładem takiego procederu są wielokrotnie zarejestrowane przejazdy samochodu ciężarowego Renault Mascott – typ 150.65 - o masie całkowitej 3,5 tony, masie własnej 2940 kg i ładowności 560 kg.
Pojazd ten zarejestrowany podczas jego przejazdów w różnych dniach i miejscach, przez urządzenia preselekcyjne, wielokrotnie ważył więcej niż 7, 8, a nawet 9 ton. Ciężar całkowity tego pojazdu – zgodnie z zapisem w jego dowodzie może wynosić maksymalnie 3,5 tony!!!
Dopuszczający się tego typu naruszeń kierowca pojazdu bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przeładowując pojazd w takiej skali nie sposób przewidzieć jak on się zachowa w sytuacji wymagającej wykonania gwałtownego manewru lub hamowania. Permanentne przeładowywanie doprowadza również często do nagłych awarii pojazdu, które mogą skończyć się wypadkiem drogowym.
Właściciel pojazdu używając go w działalności gospodarczej - w taki jak zarejestrowano niedozwolony sposób - narusza warunki uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami. Pojazd wykonujący w praktyce przewozy podlegające przepisom prawa transportowego, na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym jest wyłączony z obowiązków dotyczących wymagań kwalifikacyjnych dla kierowców, uzyskiwania dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów, odprowadzania opłat za korzystanie z dróg płatnych i rejestrowania czasu pracy kierowców.
Pomimo zabiegów mających na celu obchodzenie obowiązującego prawa funkcjonariusze ITD interweniują w każdym ujawnianym przypadku nakładając na kierujących mandaty karne i kierując wnioski o ukaranie do sądów grodzkich.