Problem dużej wagi

Pojazd przeładowany o 14 ton zatrzymali pomorscy inspektorzy ITD wykonujący obowiązki służbowe w Dębogórzu przy drodze wojewódzkiej nr 100.

Czteroosiowy pojazd, którym przewożony był ładunek sypki z Helu do Gdańska od razu wzbudził wątpliwości inspektorów ITD, co do jego przepisowej ładowności. Przedstawione dokumenty przewozowe wskazały, że masa ładunku wynosiła prawie 32 tony. W wyniku ważenia pojazdu stwierdzono, że jego całkowita masa wyniosła aż 46,6 ton, co jednoznacznie wskazuje na przekroczenie ładowności o ponad 14 ton.

Ze względu na wykryte naruszenia wobec przedsiębiorcy wykonującego przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym zostało wszczęte postępowanie administracyjne.