Prawie 90-tonowy ponadgabaryt bez zezwolenia

Wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec przewoźnika w sprawie nałożenia kary administracyjnej i wydaniem zakazu dalszej jazdy - tak zakończyła się kontrola 8-osiowego pojazdu członowego, zatrzymanego przez kujawsko-pomorskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W poniedziałek, 9 października 2017 r. ok. godz. 9.00 inspektorzy z WITD w Bydgoszczy, na drodze krajowej numer 5, zatrzymali do kontroli drogowej 8-osiowy pojazd członowy należący do przedsiębiorcy z województwa śląskiego, którym wykonywano przewóz drogowy żurawia samochodowego.

Z informacji widniejących w dowodach rejestracyjnych pojazdów wynikało, że masa własna zestawu bez ładunku wynosi około 39 ton, natomiast masa przewożonego dźwigu to 48 ton. Tymczasem przewoźnik posiadał zezwolenie na przejazd dla pojazdu członowego z ładunkiem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 ton.

Przeprowadzone pomiary wymiarów zewnętrznych oraz ważenie potwierdziły przypuszczenia bydgoskich inspektorów, iż posiadane przez przewoźnika zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego jest nieodpowiednie. Długość zestawu z ładunkiem wynosiła 25,05 m, szerokość 2,71 m, wysokość 4,30 m, a jego rzeczywista masa całkowita 87,4 tony i przekraczała wartość dopuszczalną (40 t), o 47,4 t. Ponadto dopuszczalne naciski osi składowych poczwórnej osi naczepy ciężarowej okazały się przekroczone od 2,2 t do 2,7 t, a rzeczywisty nacisk potrójnej osi ciągnika siodłowego wyniósł 37 t, przekraczając wartość dopuszczalną (24 tony) o 13 ton.

Z tytułu przejazdu po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII, wymaganego dla pojazdów nienormatywnych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 60 ton, inspektorzy ITD wszczęli wobec przewoźnika postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary administracyjnej i wstrzymali przewóz drogowy.