Praktyka czyni mistrza – kolejny dzień międzynarodowych warsztatów szkoleniowych z Inspekcją Transportu Drogowego

Niedługo minie 16 lat od kiedy pierwsi inspektorzy wyszli na drogi całej Polski. Od samego początku, tj. od momentu powstania Inspekcji, stopniowo zwiększano nasze kompetencje i zadania. Inspektorzy sumiennie wykonywali stawiane przed nimi wyzwania, a także poszerzali swoją wiedzę w dziedzinie transportu drogowego, z czasem stając się wysokiej klasy specjalistami. 

Dziś, podczas drugiego dnia międzynarodowych warsztatów zorganizowanych przez Gabinet Głównego Inspektora pod auspicjami Euro Contrôle Route (ECR), skupiających się na wykrywaniu manipulacji w tachografach, inspektorzy z Polski wraz ze swoimi odpowiednikami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Holandii, Węgier, Czech i Słowenii rozpoczęli wspólne działania na dwóch punktach kontroli, tj. na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S8. Skontrolowano 34 pojazdy ciężarowe, podczas których ujawniono 3 niedozwolone urządzenia zakłócające pracę tachografu, a także 2 wyłączniki emulatorów AdBlue. Kontrole te były dla zagranicznych inspektorów doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wiedzy w zakresie praktycznego wykrywania naruszeń dotyczących niedozwolonych urządzeń w tachografach i wyłącznikach AdBlue. 

Inspektorzy pracowali również przy serwisach tachografów, gdzie niedozwolone urządzenia zostały zidentyfikowane i zdemontowane. Wizyta w serwisach była również okazją do realizacji praktyk dotyczących sposobu demontażu tego rodzaju urządzeń w innych państwach członkowskich ECR. 

Wykryte naruszenia zakończyły się nałożeniem mandatów na kierowców i wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców, których samochody posiadały niedozwolone urządzenia. 

Wyniki wspólnych działań jednoznacznie wskazują jak częstym procederem są próby przedłużenia dozwolonego czasu jazdy kierowcy, bez jakiegokolwiek odpoczynku. W dalszym ciągu, nie wszyscy traktują priorytetowo bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych. Wspólne działania na szczeblu międzynarodowym będą przede wszystkim kolejnym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w całej Europie.