Półśrodki szkolenia kierowców

Kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego przyczyniły się do zamknięcia dwóch nieprawidłowo funkcjonujących ośrodków szkolenia kierowców w województwie świętokrzyskim. Przyczyną było nierealizowanie pełnych szkoleń dla kierowców zawodowych, prowadzących pojazdy ciężarowe, autobusy i ciągniki rolnicze.

Inspektorzy ITD, na wniosek wojewody przeprowadzili kontrole w kilku przedsiębiorstwach przewozowych. Analiza pracy tachografów ujawniła, że niektórzy kierowcy w tym samym czasie byli w pracy i jednocześnie odbywali obowiązkowe szkolenie.

Zawodowi kierowcy co pięć lat są zobowiązani do przejścia obowiązkowych teoretycznych szkoleń trwających 35 godzin (7 h dziennie). Oznacza to, że ośrodek powinien prowadzić zajęcia przez 5 dni, tymczasem w niektórych OSK wydawano świadectwa kwalifikacji zawodowej po trzech, a czasami nawet po jednym dniu szkolenia.