Piasek przeważył szalę. Zatrzymano sześć przeładowanych ciężarówek

Sześć znacznie przeładowanych 4-osiowych ciężarówek przewożących piasek zatrzymali do kontroli drogowej kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Policji na drogach powiatu żnińskiego. Kierowcy zostali ukarani mandatami, a wobec przewoźników i załadowców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

W środę, 11 października 2017 r. inspektorzy z WITD w Bydgoszczy podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Żninie wzięli pod lupę pojazdy ciężarowe przewożące ładunki sypkie. Wykorzystując nieoznakowane radiowozy, zatrzymali do kontroli sześć 4-osiowych ciężarówek przewożących piasek, poruszających się po drogach na terenie powiatu żnińskiego. Następnie pojazdy zostały skierowane na odpowiednie stanowisko kontroli mas i nacisków osi, gdzie inspektorzy ITD dokonali ich ważenia.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów bydgoscy inspektorzy ITD stwierdzili we wszystkich przypadkach znaczne przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów. Zamiast przepisowych 32 ton pojazdy ważyły od 40 t do 47 t. Zbyt duże ilości przewożonych ładunków skutkowały także przekroczeniem dopuszczalnych nacisków podwójnych osi napędowych. Dopuszczalna wartość tego parametru (19 t) okazała się przekroczona od 27  t do 29 t.

Z tytułu kierowania po drodze publicznej pojazdem o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej i naruszenia przepisów o przewozie ładunków sypkich, kierujący zostali ukarani mandatami, a wobec przewoźników drogowych i załadowców zostaną wszczęte przez ITD postępowania administracyjne o nałożenie stosowanych kar pieniężnych. Ponadto wszystkie ciężarówki musiały zostać częściowo rozładowane i doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami o warunkach technicznych pojazdów w zakresie dopuszczalnych mas i nacisków osi.

Tak znaczne przeładowanie negatywnie wpływa na stan nawierzchni dróg publicznych, zwłaszcza tych lokalnych (powiatowych i gminnych), nieprzystosowanych do przenoszenia zwiększonych obciążeń. Dlatego właśnie jednym z priorytetów działania ITD jest ochrona dróg publicznych przed ich niszczeniem przez przeładowane pojazdy.