Nowe miejsca pracy w Białej Podlaskiej

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur spotkał się dziś z prezydentem Białej Podlaskiej Dariuszem Stefaniukiem. W mieście tym powstanie bowiem nowy wydział Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Adam Chodziński oraz Dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD Cezary Jurkowski, który odpowiada za realizację projektu.

Główny Inspektor uzgodnił z Prezydentem szczegóły dotyczące otwarcia wydziału zamiejscowego BEPO GITD, który powstaje przy aktywnym wsparciu Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Blisko 300 m2 powierzchni użytkowej zapewnia miasto Biała Podlaska. Szef ITD wizytując obiekt podczas remontu pomieszczeń m.in. sprawdził warunki lokalowe przyszłego wydziału Biura Elektronicznego Poboru Opłat. Jeszcze w tym roku zatrudnienie znajdzie w nim ponad 20 osób, a w perspektywie kilku najbliższych lat najprawdopodobniej liczba ta znacząco wzrośnie.

Do zadań pracowników nowego wydziału będzie należało m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych, jak również prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli.

Utworzenie wydziału GITD w Białej Podlaskiej wpisuje się w rządowy program aktywizacji Polski wschodniej, którego celem jest wyrównanie szans wszystkich mieszkańców Polski w dostępie do usług publicznych i rynku pracy.