Niespodziewana wizyta inspektorów w zajezdni autobusowej

Zatrzymane dwa dowody rejestracyjne autobusów i wypisane dwa mandaty karne – to efekt przeprowadzonej w piątek, 9 czerwca 2017 r. kontroli autobusów na terenie jednej z zajezdni w Poznaniu. Miejscowi inspektorzy transportu drogowego, wraz z policjantami drogówki, sprawdzili pod kątem stanu technicznego w sumie osiem autobusów.

W dwóch pojazdach funkcjonariusze stwierdzili usterki techniczne wykluczające przewóz osób. Za stwierdzony zły stan techniczny zatrzymali dwa dowody rejestracyjne, a na kierowców nałożyli mandaty karne po 50 zł. Zastrzeżenia inspektorów i policjantów dotyczyły głównie wycieków płynów eksploatacyjnych. Wycieki te były spowodowane w dużej mierze wiekiem autobusów. Wkrótce przewoźnik zamierza zastąpić wysłużone pojazdy nowszymi.

Każdego dnia inspektorzy transportu drogowego zatrzymują do kontroli wiele autobusów wykonujących przewozy zarówno dalekobieżne, jak i regionalne. Cyklicznie prowadzone są też działania polegające na kontroli pojazdów należących do przewoźników obsługujących regularne linie miejskie.

Niebawem rozpoczynają się wakacje. W tym okresie na drogach występuje najbardziej wzmożony ruch autobusów, przewożących głównie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Inspektorzy będą zwracali szczególną uwagę na tego typu pojazdy. Organizatorom letnich wypoczynków, a także opiekunom uczestników kolonii lub obozów przypominamy, że warto dokonać kontroli drogowej autobusu przed wyjazdem w trasę. Wystarczy tylko odpowiednio wcześniej skontaktować się z najbliższym Inspektoratem Transportu Drogowego lub jednostką Policji.