Na podwójnym „wyłączeniu”

Pojazd, którym wykonywano międzynarodowy transport drogowy, posiadał zainstalowane niedozwolone urządzenia ingerujące w pracę tachografu oraz systemu oczyszczania spalin. 

W czwartek 18 maja 2017 r. na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Wilkowo (pow. świebodziński) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz kontenera z artykułami gospodarstwa domowego z Łodzi do portu morskiego w Niemczech. 

Podczas analizy zapisów tachografu oraz dokumentów przewozowych pojawiła się znaczna rozbieżność pomiędzy rzeczywistą odległością, a tą zarejestrowaną przez tachograf, którą pokonał pojazd z miejsca załadunku do miejsca kontroli. 

Z tego też względu instalację tachografu poddano szczegółowemu sprawdzeniu, które potwierdziło wpięcie w instalację tachografu niedozwolonego urządzenia zakłócającego jego pracę. Urządzenie to powodowało rejestrowanie postoju pojazdu i odpoczynku kierowcy wówczas, gdy kierowca prowadził pojazd. 

Kontrola wykazała również brak ważnych badań technicznych ciągnika samochodowego oraz zainstalowane w nim nielegalne urządzenie służące do symulowania prawidłowej pracy układu emisji spalin, tzw. emulator AdBlue. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kierowcę ukarano mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.