Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Inspekcją Transportu Drogowego czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas ferii

10 lutego 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podsumowali dotychczasowe wyniki kontroli autokarów „Bezpieczny Autokar – Ferie 2017".

Minister A. Adamczyk podziękował Inspekcji Transportu Drogowego za wysiłek włożony w sprawdzanie stanu technicznego pojazdów i kondycji kierowców.

Cieszę się, że mogę znów pochwalić aktywność ITD. Od początku ferii inspektorzy zbadali stan techniczny blisko 800 autokarów – powiedział minister Adamczyk.

W ramach akcji „Bezpieczny Autokar – ferie 2017" inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzają na terenie całego Polski wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Kontrole odbywają się w miejscu odjazdu autokaru lub na wyznaczonych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego stałych punktach kontroli, a także na głównych szlakach komunikacyjnych.

Podczas tegorocznej akcji #Bezpieczny Autokar ITD skontrolowała 795 autokarów. Nałożyła 104 (13%) mandaty karne, zatrzymała 35 dowodów rejestracyjnych (4,4%), a do dalszej jazdy nie dopuściła 6 pojazdów (0,6%). Wszyscy kierowcy poddani kontrolom byli trzeźwi.

Minister A. Adamczyk ponownie zaapelował do samorządów, by baczniej przyglądały się stanowi technicznemu taboru. Bezpieczeństwo najmłodszych jest najcenniejsze – podkreślił.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolują przede wszystkim stan techniczny autokarów oraz kondycję kierowców tj. czas pracy i ich trzeźwość dodał p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Kluczową kwestią jest to, by kierowcy byli wypoczęci. Przemęczony kierowca jest równie niebezpieczny na drodze, jak ten będący pod wpływem alkoholu - zaznaczył szef ITD.

Akcja „Bezpieczny autokar" trwa od 2003 r.