Międzynarodowe warsztaty pod auspicjami Euro Contrôle Route we Francji: wykrywanie manipulacji w układach SCR i tachografach

W dniach 4-8 czerwca br. inspektorzy reprezentujący Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w Katowicach – Aleksander Wietrzyk, Kielcach – Patryk Czuba, Bydgoszczy – Radosław Czyżykowski oraz Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska powołana na wniosek Francji na obserwatora z ramienia ECR, wzięli udział we wspólnych kontrolach w ramach międzynarodowej wymiany MULTILATERAL EXCHANGE WEEK LIMOGES. 

Przedstawiciele Ministère de la transition écologique et solidaire (Department of Transport Services) którym przewodniczył Prezydent ECR - Paul Weick i podlegające ministerstwu francuskie służby kontrolne odpowiadały za organizację wydarzenia. W wymianie udział wzięli przedstawiciele z Francji, Polski, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Holandii oraz Belgii.

Ochrona środowiska i wyzwania stojące przed europejskim sektorem transportu m.in. wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji, stosowanie emulatorów systemu SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej – potocznie zwanej AdBlue) oraz niedozwolonych urządzeń wpływających na pracę tachografu, były wiodącymi tematami podczas międzynarodowej wymiany w Limoges.

Organizatorzy zaprezentowali program międzynarodowej wymiany, składający się z wykładów teoretycznych w dniach 4, 6 i 8 czerwca jak również praktycznych kontroli drogowych 5 i 7 czerwca br. Wykłady wraz z dyskusją, dotyczyły m.in. przygotowanej przez inspektorów z Polski prezentacji dotyczącej wiodącego tematu wymiany tj. manipulacji w układach SCR (AdBlue). Dodatkowo francuscy inspektorzy omówili manipulacje związane z czasem pracy kierowców oraz  kontrole przeprowadzane  w siedzibie przedsiębiorcy.

Kontrole drogowe w okręgu Limoges usytuowane w dwóch lokalizacjach odbywały się z udziałem miejscowej Żandarmerii i skoncentrowane były na wykrywaniu manipulacji w układach SCR (AdBlue) oraz tachografach. Zespoły kontrolne podzielono na grupy z przydzielonym inspektorem z Francji, które w szczególności koncentrowały uwagę na manipulacjach zgodnych z tematem wymiany, sprawdzeniem czasu pracy kierowców, dokumentacji, oraz stanu technicznego pojazdów. Przeprowadzono również kontrole mas i nacisków osi wybranych pojazdów, zarówno tych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, realizujących zarobkowy przewóz drogowy rzeczy. Na stacjonarny punkt kontroli pojazdy kierowane były za pomocą sygnalizacji drogowej, informującej kierowców pojazdów realizujących  transport drogowy osób i rzeczy o konieczności przejazdu przez punkt kontroli, gdzie inspektorzy z Francji wraz z Żandarmerią typowali pojazdy, kierowane do dalszej szczegółowej kontroli drogowej. Każda ze służb mogła zapoznać się z metodyką pracy oraz wyposażeniem używanym w pracy przez innych uczestników wymiany.

Podczas podsumowania tygodnia warsztatów 8 czerwca, prezentację o roli, strukturze, przykładowych wymianach międzynarodowych i postępie prac nad przekształceniem ECR w ECR – EUWT ( Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej) wygłosiła Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, Urszula Nowinowska. 

Udział w warsztatach inspektorów z Polski jak i krajów europejskich skupionych w ECR, wskazuje, jak ważne są wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie na drogach europejskich.