Międzynarodowe warsztaty: Nowe sposoby manipulacji w tachografach – kontrola i wykrywanie

14 maja we Wrocławiu rozpoczęły się trwające trzy dni, międzynarodowe warsztaty pod nazwą Nowe sposoby manipulacji w tachografach - kontrola i wykrywanie", zorganizowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego pod auspicjami organizacji Euro Controle Route. 

Udział w warsztatach inspektorów z Polski jak również ośmiu krajów europejskich skupionych w ECR, jednoznacznie wskazuje, jak ważne są wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie na drogach europejskich, a także ujednolicanie procedur kontroli, które finalnie usprawniają pracę inspektorów. 

Jednym z głównym zadań Inspekcji Transportu Drogowego jest zapewnienie zasad uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do eliminowania naruszeń dotyczących norm czasu pracy. Przemęczony kierowca stanowi bardzo duże zagrożenie na drodze, dlatego powinniśmy podejmować wspólne działania, aby możliwie najszerzej wyeliminować ten proceder. W strukturze ITD działa zespół roboczy do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i urządzeń manipulacyjnych w tachografach. Do jego głównych zadań należy przygotowywanie propozycji procedur, mechanizmów, a także dokumentowania wykrytych oszustw. 

Przy okazji organizowanych warsztatów, nasi eksperci dzielą się wiedzą z europejskimi partnerami – odpowiednikami Inspekcji Transportu Drogowego w szczególności poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk kontrolnych. 

Walka z manipulacjami czasem pracy kierowców wpisana jest w prace naszej instytucji od początku jej istnienia. W ostatnim czasie zauważamy jednak szybki postęp techniczny związany z urządzeniami używanymi do oszustw w zakresie czasu pracy kierowców. Najnowsze stosowane nielegalne urządzenia są wysoce zaawansowane technicznie, prawie niewykrywalne, jednak nasi inspektorzy z 16 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego robią wszystko, aby nadążyć za postępem technicznym w tej dziedzinie i skutecznie reagować podczas realizowanych kontroli. 

O wszelakich aspektach ingerencji w urządzenia rejestrujące, podczas warsztatów będą mówili eksperci z WITD. Siłą i najważniejszym aspektem realizowanych warsztatów jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wszystkich uczestników konferencji. Pozwoli to zwiększyć skuteczność pracy inspektorów, co finalnie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, oraz umożliwi wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji.