Konwój twardy jak stal

Inspektorzy z mazowieckiego wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego wykonując obowiązki służbowe na terenie Radomia oraz powiatu radomskiego zatrzymali do kontroli trzy zespoły pojazdów należące do jednego przewoźnika, którymi przewożone były konstrukcje stalowe. Konwój zabezpieczony był dwoma autami pilotującymi. Kierujący w trakcie kontroli nie okazali zezwoleń na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym. W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, pojazd skierowano na punkt kontroli, na którym został zważony i zmierzony. Kontrola wykazała przekroczenie wymiarów pojazdów o 2,1 metra szerokości oraz o 0,30 metra wysokości. Kontrolowane pojazdy odpowiadały parametrom wymiarowo-wagowym i drogom publicznym przewidzianym dla zezwolenia kategorii VII, którego przewoźnik nie posiadał. Ze względu na wykryte naruszenia wszczęto trzy postępowania administracyjne zagrożone karą w wysokości 45 000 zł.