Kontrole przewozów szkolnych w Złotnikach Kujawskich

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. inspektorzy WITD w Bydgoszczy przeprowadzali po raz kolejny kontrole stanu technicznego autobusów, które realizują przewozy szkolne w gminie Złotniki Kujawskie. 

Kontroli poddano 7 autobusów, których stan techniczny zweryfikowano wykorzystując wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Niestety, po raz kolejny kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Stwierdzone usterki obejmowały:

- brak lub nierównomierną siłę hamowania kół tej samej osi (przy dopuszczalnej wartości 30% różnice siły hamowania przekraczały 50%, a w jednym przypadku, aż 95%),

- nadmierne luzy elementów w układzie kierowniczym i zawieszenia,

- nadmierną korozję elementów konstrukcji nośnej,

- wycieki płynów eksploatacyjnych.

Wyniki kontroli były zatrważające, aż w 4 przypadkach, ze względu na istotne usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, wydano zakaz dalszej jazdy, a kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi z tytułu kierowania pojazdem w stanie technicznym nieodpowiadającym przepisom o ruchu drogowym. 

Dodatkowo, w 5 przypadkach kierowcy nie okazali dowodów rejestracyjnych pojazdów, z czego 2 pojazdy były już wcześniej kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego i ze względu na stwierdzone usterki już wcześniej zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, co może dawać uzasadnioną podstawę do twierdzenia, iż usterki od tamtej pory nie zostały usunięte… 

Przewoźnik jeszcze w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów, postanowił naprawić swój błąd i podstawił 1 autobus zastępczy. Jednak i w tym wypadku zawiódł… Okazało się, że podstawiony pojazd ma nieważne badanie techniczne, skutkiem czego również i w tym wypadku zatrzymano dowód rejestracyjny i wydano nakaz zjazdu do stacji kontroli pojazdów, celem przeprowadzenia wymaganego badania technicznego.