Kijem pojazdu nie naprawisz

Jeden z elementów konstrukcyjnych pojazdu kierowca postanowił zabezpieczyć… kijem. W tak rażąco nieodpowiedzialny sposób przewoził dzieci do szkół.

Inspektorzy z wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w Olsztynie reagując na zgłoszenie jednego z zaniepokojonych rodziców przeprowadzili w miejscowości Dywity kontrolę autobusu, którym do placówek edukacyjnych przewożone były dzieci. Czynności kontrolne wykazały szereg naruszeń, m.in., niesprawne zawieszenie, niesprawne oświetlenie oraz niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie masy własnej pojazdu. Największe zaskoczenie inspektorów wzbudziła jednak zabezpieczona za pomocą… kija korozja elementów konstrukcyjnych pojazdu. W związku z tak rażącymi naruszeniami inspektorzy ITD zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu zakazując jego dalszego użytkowania. Dodatkowo informacja dotycząca zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do właściwego organu samorządu terytorialnego celem jej dalszego wykorzystania przy planowaniu przewozów drogowych dzieci i młodzieży.