Główny Inspektor Transportu Drogowego z wizytą u Pierwszej Damy

23 listopada br. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura w celu omówienia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w codziennym transporcie dzieci do szkoły.

Szef ITD przedstawił zadania realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, podkreślając rolę i odpowiedzialność formacji za bezpieczeństwo w transporcie drogowym. 

Pierwsza Dama z zaciekawieniem dopytywała o zasady wyspecjalizowanych kontroli przeprowadzanych przez inspektorów w szczególności dotyczących autobusów szkolnych i gimbusów dowożących dzieci do szkół oraz o zagrożenia, które eliminuje Inspekcja w transporcie drogowym, przyczyniając się tym samym do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Szef ITD opowiedział o dotychczasowych akcjach informacyjno – edukacyjnych organizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w ramach akcji: Bezpieczny Autokar, Bezpieczna Szkoła Tirka, Bezpieczna Droga do szkoły z udziałem między innymi ministra infrastruktury i budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, ministra sportu i turystyki Pana Witolda Bańki.

Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej