Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Inspektor Roku 2017” rozstrzygnięty!

12 i 13 września na autodromie Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy gościli inspektorzy transportu drogowego z szesnastu Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Nagrody dla najlepszych inspektorów w kategoriach motocykl, samochód oraz klasyfikacja drużynowa wręczyli Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Łukasz Smółka oraz Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau.

Konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy i Główny Inspektorat Transportu Drogowego miał na celu m.in. doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności inspektorów transportu drogowego, utrwalanie wśród inspektorów przekonania, że tylko zdecydowane, skuteczne i zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Inspekcji Transportu Drogowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Inspekcji. A przede wszystkim wyłonienie najwszechstronniejszych inspektorów transportu drogowego w kraju.

Przed rozpoczęciem ceremonii nagradzania minutą ciszy uczczono pamięć inspektora Inspekcji Transportu Drogowego Pawła Stępnia, który 28 sierpnia br. zginął w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Szef ITD, Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy to wybitni specjaliści w zakresie kontroli przewozów drogowych. Omówił realizowane przez Inspekcję zadania i podziękował inspektorom za ich wkład pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Osiągnięć w konkursie Inspektor Roku 2017 pogratulował Łukasz Smółka z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Zapewnił, że resort kierowany przez Ministra Andrzeja Adamczyka wysoko ocenia pracę inspektorów, doceniając ich chęć do samodoskonalenia i ciągłego podnoszenia umiejętności zawodowych.

Wicewojewoda Józef Ramlau wskazał na wpływ Inspekcji Transportu Drogowego na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, a także wysoką efektywność pracy inspektorów.

Inspektorzy rywalizowali w ośmiu konkurencjach:

- sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów prawnych wykorzystywanych w codziennej pracy,

- umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków,

- umiejętność kierowania samochodem (jazda sprawnościowa po torze przeszkód pojazdem typu „bus" na czas),

- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem osobowym z talerzem Stewarta,

- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem osobowym po płycie poślizgowej na czas,

- umiejętność jazdy motocyklem służbowym po torze kartingowym na czas,

- umiejętność jazdy technicznej motocyklem służbowym (pokonanie wyznaczonej trasy z wykorzystaniem jazy na wzniesieniu, pokonanie pochylni i toru z przeszkodami ustawionymi z pachołków),

- umiejętność jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym po wyznaczonym torze w jak najdłuższym czasie.

Pierwsze miejsce drużynowo zajęli inspektorzy z kujawsko - pomorskiego. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z województwa lubelskiego. Trzecie miejsce przypadło inspektorom z Małopolski.

Klasyfikacja indywidualna w kategorii samochód:

I miejsce:  Piotr Stępień reprezentujący WITD Bydgoszcz,

II miejsce: Łukasz Wencel reprezentujący WITD Poznań,

III miejsce: Marcin Mączyński reprezentujący WITD Wrocław.

Klasyfikacja indywidualna w kategorii motocykl:

I miejsce: Artur Płowaś reprezentujący WITD Lublin,

II miejsce: Marcin Góralewski reprezentujący WITD Szczecin,

III miejsce Szymon Żołobajluk reprezentujący WITD Rzeszów.

Puchary, medale i nagrody zwycięzcom wręczyli szef ITD Alvin Gajadhur, Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Łukasz Smółka oraz Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Józef Ramlau.

Celem organizowanego co roku konkursu jest systematyczne podnoszenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych wśród inspektorów. Posiadane przez nich kwalifikacje są wykorzystywane w codziennej pracy podczas kontroli drogowych i przekładają się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.