Coraz nowsze autokary i mniej naruszeń przepisów

Nowe lub kilkuletnie autokary dopuszczone do ruchu, wszyscy kierujący trzeźwi oraz 16 mandatów karnych nałożonych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym – to wynik podsumowania dotychczasowych kontroli 82 autokarów, które przeprowadzili od 23 czerwca do 11 lipca 2017 roku wielkopolscy inspektorzy transportu drogowego.

Zawsze, kiedy w czasie wakacji w mediach pojawiają się informacje na temat wypadków z udziałem autokarów przewożących turystów, zastanawiamy się nad bezpieczeństwem podróżowania. Pierwsze podsumowanie działań w tym zakresie inspektorów z WITD w Poznaniu pokazuje, że nie jest źle.  Przeważnie przewozy odbywają się w sposób bezpieczny i dobrze zorganizowany. Choć oczywiście trzeba podkreślić, że nigdy nie można przewidzieć wypadków losowych.

Z danych wielkopolskiego inspektoratu wynika, że firmy turystyczne,  zajmujące się przewozem osób, dysponują już w większości przypadków nowymi lub najwyżej kilkuletnimi autokarami. Podczas kontroli 82 autokarów przeprowadzonych od 23 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia akcji Bezpieczny autokar do 11 lipca 2017 r. nie ujawniono żadnego nietrzeźwego kierowcy, a wszystkie skontrolowane pojazdy zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Do ideału może jest jeszcze daleko, bo około co piąty skontrolowany kierowca (w sumie 16 przypadków) otrzymał mandat karny za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Co prawda naruszenia dotyczyły niewielkich przewinień, na przykład: przekroczenia o kilka minut maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy czy skrócenia odpoczynku dziennego. Jednak zostały popełnione i kierujący musieli ponieść tego konsekwencje. Poznańscy inspektorzy odnotowali tylko jeden przypadek zatrzymania dowodu rejestracyjnego, który został zwrócony kierowcy po błyskawicznym usunięciu usterki – wymianie opon bez bieżnika na nowe – i powtórnym badaniu pojazdu.  Statystykę pierwszych 18 dni akcji zamykają nałożone na kierowców 3 mandaty karne wynikające z naruszeń przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Wakacyjne miesiące wciąż przed nami. Mamy nadzieję, że stan bezpieczeństwa na drogach, związany z przewozami autokarowymi, nie będzie gorszy niż do tej pory. W tym okresie Inspekcja Transportu Drogowego na terenie całego kraju zwraca szczególną uwagę na autokary poruszające się po drogach. Organizatorom wypoczynków oraz opiekunom dzieci i młodzieży udających się na wakacje przypominamy, że mogą wcześniej zgłosić wyjazd w celu skontrolowania pojazdu i kierowcy przez naszych inspektorów lub funkcjonariuszy policji.

Informacji dotyczących akcji „Bezpieczny Autokar" udzielają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod numerem telefonu (22) 22 04 300 od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 - 15:00.