Autobusy pod lupą ITD

Zachodniopomorska Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała prawie 200 autobusów miejskich i podmiejskich. Zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych za uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego i środowisku. 

Inspektorzy ITD przyjrzeli się dokładnie pojazdom komunikacji miejskiej i podmiejskiej, które jeżdżą na co dzień po ulicach Szczecina, Koszalina, Stargardu, Goleniowa oraz Pyrzyc. 

Skontrolowano blisko 200 autobusów. Zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. Najczęściej stwierdzaną usterką w pojazdach były wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ hamulcowy, uszkodzone paski napędu oraz przekroczone normy zadymienia spalin. 

Jeden z autobusów marki Autosan już z daleka przyciągnął uwagę inspektorów. Za pojazdem unosiła się chmura dymu. Szczegółowa kontrola stanu technicznego oraz pomiar zadymienia spalin jednoznacznie wykluczyły pojazd z dalszego użytkowania. Specjalistyczny dymomierz wskazał średnią wartość współczynnika przenikalności światła  jako 4,02 [m (-1)], a obowiązująca norma w Polsce dla tego typu pojazdu wskazuje dopuszczalne zadymienie do 3,0 (m-1). 

Następnego dnia inspektorzy poddali kontroli autobusy tego samego przewoźnika i okazało się, że  kolejny pojazd musi być wycofany z eksploatacji. Tym razem również z powodu przekroczenia normy zadymienia spalin oraz wycieków płynów eksploatacyjnych.