Czas pracy

Zarządzenie nr 21 Głównego Inspektora z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2010.

Zarządzenie GI nr.21 480,15 kB

Poniżej przedstawiamy obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 102).

Informacje o czasie pracy 62,46 kB

Wyłączenia 29,57 kB

Aktualny wzór zaświadczenia o działalności można znaleźć pod linkiem: http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_pl.doc

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowców opracowany przez Dariusza Winiaczyka - Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego PDF, 869.17 KB

Typ pliku Rozmiar
Rozporządzenie (WE) nr 561 PDF 282.7 KB