Strona główna

Nowy wzór zaświadczenia o działalności

W związku z wejściem w życie w dniu 15 grudnia 2009 r. Decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (D. Urz. UE L 330), wprowadzającej nowy wzór formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (tzw. zaświadczenia o działalności), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Copyright 2008 GITD.