Strona główna

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego (dawniej BOTM) w strukturach GITD

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zgodnie z treścią ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 249, poz. 1656) kompetencje Ministra Infrastruktury w zakresie wydania:

  • licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
  • świadectwa kierowcy,
  • zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy lub osób,
  • zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne,
  • formularzy jazd,
  • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowy transporcie drogowym

przejmie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Wnioski o wydanie ww. dokumentów należy składać w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa (dawna siedziba BOTM).

Copyright 2008 GITD.